مبارزه با بیماری های واگیر

نام و نام خانوادگی : مهندس اسماعیل یارمحمدی

سمت : کارشناس مبارزه با بیماری های واگیر

شرح وظایف :

1- نظارت،پایش و ارزیابی عملکرد مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

2- طراحی ، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی در خصوص بیماریهای واگیر بصورت کارگاه،سمینار و جلسات آموزشی

3- جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات،به منظور تعیین میزان های بروز و شیوع بیماریهای واگیر

4- نظارت بر برنامه گزارش و ثبت فرم بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای واگیر

5- ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه بیمار ی های واگیر به مراجعه کنندگان (بیماریهای رفتاری و زئونوز)

6- سایر امور محوله

مدیرعامل صندوق مهر حضرت الزهراء : ارائه خدمات مشاوره ای به بیماران نیازمند و ارایه تسهیلات

رابط مجمع خیرین: تبلیغ جهت جذب و هدایت کمک های مردمی از طریق شورای خیرین تأمین سلامت شهرستان

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/21
تعداد بازدید:
32
Powered by DorsaPortal