تجهیزات پزشکی

نام و نام خانوادگی : محمد نجفی

سمت : کارشناس تجهیزات پزشکی

شرح وظایف :

1- انجام بازدیدهای میدانی برحسب نیاز

2- بررسی و کارشناسی مدارک و مستندات به منظور خرید و ارزیابی کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی

3- مشارکت در اجرای مدیریت نگهداشت و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی

4- کارشناسی و نظارت بر اسقاط،انبارش،نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش تجهیزات

5- بررسی و کارشناسی صورت حساب های صادره (فاکتورها) و قراردادها مرتبط با تجهیزات و ملزومات پزشکی

6- بررسی و کارشناسی مدارک و مستندات به منظور ثبت وسایل پزشکی

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/21
تعداد بازدید:
23
Powered by DorsaPortal