نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مگامنو_شبكه بهداشت درمان پاسارگادمگامنو_شبكه بهداشت درمان پاسارگاد
معرفی مرکز
واحد ها
مراکز خدمات جامع سلامت
راهنمای مراجعین
خدمات الکترونیک
آموزش سلامت همگانی
تماس با ما
رئیس شبکه بهداشت و درمان
Collapse منو شو_شبكه بهداشت درمان پاسارگادمنو شو_شبكه بهداشت درمان پاسارگاد
لینک 1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک 2</span>لینک 2
لینک 3
Collapse شبكه بهداشت درمان پاسارگادشبكه بهداشت درمان پاسارگاد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی مرکز</span>معرفی مرکز
معرفی شبکه بهداشت و درمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد ها</span>واحد ها
رئیس امور مالی
امور حقوقی و املاک فناوری اطلاعات
رابط صیانت از حقوق شهروندی و دبیرخانه
کارشناس توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
آموزش سلامت
بهبود تغذیه
بهداشت حرفه ای
تجهیزات پزشکی
کارگزین
کنترل مواد غذایی
بهداشت محیط
مبارزه با بیماری های واگیر
واحد سلامت خانواده و جمعیت و سلامت کودکان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز خدمات جامع سلامت</span>مراکز خدمات جامع سلامت
خدمات شایع در مرکز جامع سلامت شهری
شماره تماس مراکز بهداشتی درمانی
معرفی مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان پاسارگاد
منشور اخلاقی کارکنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای مراجعین</span>راهنمای مراجعین
معرفی شهرستان
خدمات قابل ارائه پایگاه بهداشتی سعادت شهر
خدمات قابل ارائه در پایگاه بهداشتی علی آباد
فرم شکایت الکترونیکی
فرم طرح تکریم ارباب رجوع
پرسش های متداول
منشور اخلاقی کارکنان
آزمایش ازدواج
تعرفه درمانی
خدمات قابل ارائه در مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان پاسارگاد
رسیدگی به امور شکایات
پمفلت های آموزشی
نحوه پیگیری اشیاء گمشده
وب سایت سازمان تامین اجتمایی
وب سایت سازمان بیمه سلامت ایران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک</span>خدمات الکترونیک
نتایج آزمایشات
فرم شکایت الکترونیکی
فرم الکترونیکی طرح تکریم ارباب رجوع
مسابقه هفته سلامت مردان
مسابقه نقاشی هفته سلامت مردان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش سلامت همگانی</span>آموزش سلامت همگانی
معرفی واحد
شرح وظایف
Collapse تماس با ماتماس با ما
تماس با ماPowered by DorsaPortal