پیام سلامت:
اخبار
معرفی مرکز
 
شبکه بهداشت ودرمان شهرستان پاسارگاد در تاریخ 15/1/1385 افتتاح گردید و شامل واحدهای پشتیبانی شبکه ، مرکز بهداشت(خانه های بهداشتی) و بیمارستان امام جعفر صادق (ع) سعادتشهر می باشد .
شبکه بهداشتی درمانی شهرستان پاسارگاد واقع در 105 کیلومتری شهر شیراز در یک مکان باستانی و کهن بین تخت جمشید وپاسارگاد واقعه شده وازشمالاًبه شهرستان خرم بیدو جنوباً به شهرستان مرودشت و مجاورت شهرستان ارسنجان می باشد واز نظر استراژیکی و سوقولجیشی دارای جایگاه خوبی در استان و کشور می باشدودارای هوای معتدل و چهارفصل می باشد ویکی از موقعیت مهم این شهرستان در جاده بین اللمللی ودر مسیر راه آهن شیراز اصفهان وگلوگاه تجاری از بندر به تهران وشهرهای شمالی کشورمی باشد وسدسیوند که در زمان دولت نهم به بهره برداری رسیده است بروی تنگه بلاغی ورودخانه سیوند که به رود کر و دریاچه بختگان می ریزد بسته شده است که مکان تفریحگاهی خوبی و تالاب و زیستگاهی برای پرنده گان مهاجر شده است . 
Powered by DorsaPortal