امور حقوقی و املاک

مسئول واحد: آقای محسن حاتمی کمین
شماره تماس: ۰۷۱۴۳۵۶۷۷۷۷

  داخلی ۱۱۶

 همراه : ۰۹۹۰۶۲۵۰۹۳۴

نمابر: ۰۷۱۴۳۵۶۳۹۹۴

پست الکترونیکی : pasargad@sums.ac.ir

 

شیوه نامه تکمیل کمیته 

 

واژگان سلامت اداری

 

علل فساد اداری و ابزارهای مبارزه با فساد اداری 

 

شرح وظایف  

 

۱.دعاوی(دیوان عدالت اداری،حقوقی،کیفری،تعزیرات)

۲.تعهدات و قراردادها

۳.املاک

۴.مشاوره حقوق

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.