مسئول امور رسیدگی به شکایت ها: خانم سمیه مرادی

تلفن تماس: شماره همراه ۰۹۰۵۳۱۰۳۶۴۶- شماره پیامکی شکایات ۲۰۰۰۱۲۷۰۰۱۱۴

۴۳۵۶۷۷۷۷ داخلی ۱۲۰

 

فرآیند رسیدگی به شکایت

فرم شکایت الکترونیکی

اهداف واحد رسیدگی به شکایات:

۱ارتقای سطح مشتری مداری در سازمان

۲افزایش میزان رضایت مندی بیماران و کارکنان از سازمان

۳فعالیت در راستای استقرار برنامه وزارتخانه ای

واحد رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاسارگاد :

این واحد در بخش اداری مستقر می باشد و تمامی روزهای هفته به جز ایام تعطیل جوابگوی مراجعین محترم و بیماران و همراهان آنان است . چنانچه عزیزان از نحوه خدمت رسانی در هر کدام از واحد های شبکه بهداشت انتقادی داشته باشند آماده دریافت انتقاد و شکایات آن مدد جویان خواهد بود .

مراجعه کننده گرامی در صورت داشتن هرگونه شکایت از خدمات ارائه شده در این مرکز:

۱شکایت خود را در فرم مربوطه ثبت ودر صندوق شکایات بیندازید.

۲-به سایت شبکه بهداشت ، فرم های مورد نیاز،فرمهای بیماران، فرم طرح شکایت از پرسنل و کادر درمانی مراجعه نمایید و پس از پرینت صفحه و تکمیل، آن را تحویل قسمت رسیدگی به شکایات دهید.

۳-مراجعه به سایت و تکمیل فرم ثبت الکترونیکی شکایت

۴-از طریق ارسال شکایت به سامانه پیامکی

۵-مراجعه به واحد رسیدگی به شکایات مستقر در قسمت شبکه بهداشت

لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید:

۱-نظرات خود را حتی الامکان کوتاه و روشن بیان نمایید.

۲-چنانچه از فرد خاصی شکایت دارید ، نام و مشخصات وی را ذکر نمایید.

۳-شماره تماس خود را جهت اطلاع از نتیجه نهایی قید نمایید.

نحوه پاسخگویی به شکایت

رسیدگی به شکایات تلفنی:

مسئول رسیدگی به شکایات شماره تلفن واحد را در اختیار عموم قرار داده و در فلوچارت اعلام نموده تا در صورت داشتن شکایت با این واحد تماس گرفته شود. مسئول واحد درصورت تماس شاکی ، به صحبتهای وی گوش داده ودر صورت امکان موضوع را پیگیری و رفع می نماید. مسئول واحد درصورتی که قادر به رفع مشکل نبود شماره تلفن فرد شاکی را دریافت می نماید تا پس از پیگیری ، نتیجه را به اطلاع شاکی برساند .

رسیدگی به شکایات حضوری:

پرسنــل واحدهای درمانـــی و پاراکلینیک درصــورت مشاهده ی فرد معترض ، وی را به دفتر رسیدگی به شکایات ارجاع می دهند.شاکی با مراجعه حضوری به این واحد مشکل خود را برای مسئول رسیدگی به شکایت مطرح می کند .مسئول رسیدگی به شکایت پس از شنیدن موضوع شکایت با مسئول واحد مربوطه تماس گرفته و از مسئول آن واحد توضیحات لازم را جویا میشود.

۱-مسئول رسیدگی به شکایت اگرموفق به رفع شکایت نشد، فرم رسیدگی به شکایت را در اختیار شاکی قرار می دهد

۲شاکی پس از تکمیل فرم ، آن را به مسئول رسیدگی به شکایت تحویل می دهد و رسید دریافت می نماید

۳-مسئول رسیدگی به شکایت فرم تکمیل شده را برای ریاست شبکه ارسال می نماید

۴رئیس شبکه پس از رویت فرم ، شکایت را به واحد مورد شکایت جهت پاسخگویی ارجاع می دهد و پس از ثبت در دبیرخانه توسط نامه رسان به مسئول مربوطه تحویل داده میشود

۵مسئول واحد مربوطه باید ظرف مدت یک هفته به شکایت ارسالی پاسخ دهد

۶ریاست محترم شبکه پس از بازگشت پاسخ شکایت ، آن را به واحد رسیدگی به شکایت ارجاع می دهد

۷-مسئول رسیدگی به شکایت طی تماس تلفنی نتیجه ی اقدامات انجام شده را به اطلاع شاکی می رساند

۸مسئول رسیدگی به شکایت درصورت اعلام رضایت شاکی ،‌ فرم رسیدگی را بایگانی می نماید

۹مسئـــول رسیدگی به شکایت در صــورت عدم رضایت شاکی ، ‌وقت ملاقات حضوری با رئیس شبکه تعیین می نماید

۱۰- رئیس شبکه پس از ملاقات حضوری با شاکی ، درصورت اعلان رضایت توسط شاکی ،دستور بایگانی می دهد وگرنه به مقامات بالاتر ارجاع می نماید.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.