کلاس های آموزشی ضمن خدمت سال 1396

 برنامه آموزش وبازآموزی بهورزان در سال96- شهرستان پاسارگاد

نحوه اجرا

تاریخ برگزاری

میزان ساعت دوره

مجری دوره

عنوان دوره آموزشی

ردیف

غیرحضوری

حضوری

 

*

01/03/96

5

سلامت خانواده وجمعیت

بسته خدمتی سلامت کودکان ونوزادان

1

 

*

11/03/96

5

مبارزه با بیماری های واگیر

ایمن سازی وعوارض نامطلوب پس از آن

2

*

 

23/03/96

5

سلامت خانواده وجمعیت

مراقبت از مادران باردار پرخطر

3

 

*

22تا25/03/96

20

سلامت خانواده وجمعیت

ترویج تغذیه با شیر مادر

4

 

*

03/04/96

5

سلامت خانواده وجمعیت

بسته خدمتی سلامت مادران

5

 

*

27/04/96

3

بلایا

آموزش خانوار دربرابر بلایا

6

*

 

04/05/96

5

آموزش سلامت

خودمراقبتی

7

 

*

10/05/96

5

بهداشت روان

فرزند پروری سنین12تا17سال

8

*

 

17/05/96

5

سلامت خانواده وجمعیت

بسته خدمتی سلامت میانسالان

9

 

*

23/05/96

5

 

برنامه ادغام یافته بیماریهای غیرواگیردر طرح تحول سلامت

10

*

 

04/06/96

5

مبارزه بابیماری های غیرواگیر

مراقبت از بیماری های غیرواگیر(نحوه غربالگری،شناسایی و...)

11

 

*

15/06/96

4

سلامت خانواده وجمعیت

بسته خدمتی باروری سالم وجمعیت1

12

*

 

19/06/96

5

سلامت خانواده وجمعیت

بسته خدمتی باروری سالم وجمعیت2

13

 

*

29/06/96

4

تغذیه

ارزیابی تغذیه ای گروه های سنی واندیکاسیون های ارجاع به کارشناس تغذیه در سامانه سیب

14

*

 

02/07/96

5

ستادگسترش

آیین نامه واستانداردهای خانه بهداشت

15

 

*

12/07/96

4

مبارزه با بیماری های واگیر

بیماریهای آمیزشی وایدز وکاهش آسیب

16

*

 

16/07/96

5

بهداشت مدارس

پیشگیری از رفتارهای پرخطر در نوجوانان وجوانان

17

 

*

23/07/96

3

سلامت خانواده وجمعیت

خدمات نوین سلامت میانسالان

18

 

*

24/07/96

2

سلامت خانواده وجمعیت

خدمات نوین سلامت سالمندان

19

*

 

30/07/96

5

مبارزه با بیماری های واگیر

مراقبت های ادغام یافته بیماری های واگیر

20

 

*

02/08/96

5

مبارزه با بیماری های غیرواگیر

بررسی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر(دیابت،فشارخون و..)

21

*

 

10/08/96

5

سلامت خانواده وجمعیت

بسته خدمتی سلامت سالمندان

22

 

*

14و15/08/96

6

بهداشت مدارس

آموزش ثبت الکرونیک مراقبت نوجوانان وجوانان

23

*

 

30/08/96

5

بهداشت روان

ارتقاء سلامت اجتماعی(همسرآزاری وکودک آزاری)

24

 

*

08/09/96

5

بهداشت محیط

مبانی بهداشت محیط1

25

*

 

12/09/96

5

ستاد گسترش

آزمون فصلنامه بهورزی شماره 93

26

 

*

21/09/96

2

بهداشت حرفه ای

مبانی بهداشت حرفه ای1

27

*

 

29/09/96

5

بهداشت محیط

مبانی بهداشت محیط2

28

 

*

10/10/96

3

آموزش سلامت

آموزش روش نوین مشارکتی

29

*

 

16/10/96

5

آموزش سلامت

آموزش کتابچه های آموزش داوطلبان سلامت

30

*

 

24/10/96

5

بلایا

برنامه ارزیابی سازه ای وغیر سازه ای

31

 

*

01/11/96

3

امور دارویی

کلیات داروشناسی1

32

*

 

17/11/96

5

بهداشت حرفه ای

مبانی بهداشت حرفه ای2

33

 

*

25/11/96

4

آموزش سلامت

نیازسنجی سلامت در جامعه

34

*

 

30/11/96

5

مبارزه با بیماری های واگیر

رعایت اصول احتیاطات استاندارد ورفع انگ وتبعیض در بیماری ایدز

35

*

 

02/12/96

5

امور دارویی

کلیات داروشناسی1

36

 

*

07/12/96

3

آمار ومدارک پزشکی

محاسبه شاخصهای بهداشتی

37

*

 

15/12/96

5

تغذیه

پیشگیری از کمبود ریز مغذی ها

38

*

 

16/12/96

5

ستاد گسترش

فصلنامه بهورز شماره94

39

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-2 15:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ