واحد کارپردازی  شبکه بهداشت و درمان پاسارگاد

 

این واحد در سطح شبکه های بهداشت و درمان به عنوان یک واحد مستقل خدمات مالی شامل کارپردازی می گردد که با توجه به شرح وظایف تعیین شده و دستورات مقام مافوق عهده دار وظایف خود بر اساس پست مربوطه می باشند .

کارپردازی در راستای انجام وظایف محوله با همکاری امور مالی تامین کننده کالا و خدمات مورد نیاز سیستم می باشد ، که در شبکه از دو بخش عمرانی و عمومی تشکیل شده است .

الف – کارپردازی عمومی :

1-      نیاز سنجی کل سیستم شبکه و بیمارستان بر اساس درخواستهای رسیده شده از واحدهای تابعه

2-    برقراری هماهنگی لازم با ریاست شبکه یا افراد مسوول در خصوص نیازسنجی واحد درخواست کننده

3-   هماهنگی لازم با مسوول اعتبارات سیستم و تأمین اعتبار مورد نیاز

4-     تهیه فاکتور کالا و یا خدمات مورد نیاز از مراجع ذیصلاح . نمایندگی ، مغازه و یا سازمان مورد تأیید

5-   به تأیید رساندن فاکتور و خدمات و یا جنس مرد نظر قبل از خرید توسط مسوول مربوطه در مرکز استان از کیفیت و قیمت

6-    تهیه جنس مورد نظر ( خرید ) پس از پرداخت وجه و یا خرید به صورت امانی در پاره ای از موارد

7-   تحویل کالا به انبار و تهیه قبض انبار مربوطه

8-   تنظیم سند پرداخت قطعی پس از تهیه فرم ارسالی به دارایی

9-     صورتجلسه های مورد نظر قبوض انبار

10-   پرداخت چک مربوطه در صورت امانی بودن کالا به فروشنده و مهر نمودن سند مربوطه                          

11- تنظیم اسناد کلیه قبوض – تلفن – برق و آب 

    12- کنترل کلیه امور خرید و تعمیرات نقلیه سیستم و ارسال خودروهای مربوطه به تعمیرگاههای مجاز

ب) کارپردازی عمرانی :

1- نیاز سنجی عمرانی سیستم

2- هماهنگی با دفتر فنی استان در اجرای پروژه ها

3- هماهنگی با امور مالی جهت تامین اعتبار لازم

4- نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی

5- تنظیم اسناد عمرانی و پاسخ گویی به امور مالی در راستای اقدامات انجام شده


 

پرسنل واحد
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک
سمت
1
مهران شیروانی
کاردانی
مسئول کارپردازی شبکه


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-11-14 22:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ