واحد بهداشت مدارس
ایرانی آباد با دانش آموزانی سالم
 
کودکان و نوجوانان آینده سازان کشور هستند ، بدین سبب سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی آنان تضمین کننده سلامت حال و آینده جامعه است . توجه به بهداشت این گروه از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که :
  1. بخش عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند .
  2. به دلیل کامل نشدن مهارت ها و شرایط سنی ، آسیب پذیر و در معرض ابتلاء به بیماریهای عفونی خطرناک هستند
  3. پایه گذاری رفتارهای بهداشتی در این سنین صورت می گیرد .
  4. از مهمترین گروههای در معرض خطر حوادث ، سوانح و نیز خشونت هستند.
  5. دانش آموزان چون در سن فراگیری هستند قادرند آموزشهای بهداشتی را به خوبی بیاموزند ، بکار گیرند و به خانواده و اجتماع انتقال دهند .
با توجه به این نکات برنامه بهداشت مدارس از جایگاه و اهمیت ویژه ای در ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان و جامعه برخوردار است . مجریان این برنامه تلاش می کنند از طریق جلب مشارکت دانش آموزان ، اولیاء آنان و کارکنان مدارس به اهداف خود دست یابند .
 
 هدف از بهداشت مدارس تأمین ، حفظ و ارتقای سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان و در نهایت جامعه است .
شرح وظایف واحد بهداشت مدارس :
 
 1.      جمع آوری و تحلیل اطلاعات و آمار فعالیتها و گزارش به مرکز بهداشت استان .
2.       بررسی و شناخت وضع موجود بهداشت مدارس شهرستان به منظور تعیین نیازها و اولویتها.
3.       همکاری در انجام تحقیقات و طرح های کاربردی در زمینه بهداشت مدارس.
4.       تهیه مطالب لازم در زمینه بهداشت مدارس جهت آموزش به دانش آموزان ، معلمین ، کارکنان مدرسه و والدین دانش آموزان.
5.       اجرای ضوابط استاندارها و دستورالعملهای ابلاغی.
6.       پیشنهاد و همکاری در تهیه و تدارک تجهیزات و ملزومات بهداشت مدارس .
7.       ایجاد هماهنگی لا زم بین خدمات بهداشت مدارس و سایر واحدها.
8.       ایجاد هماهنگی لا زم و همکاری همه جانبه با مسئولین آموزش و پرورش.
 9.    جلب مشارکت مردم و دانش آموزان و کارکنان مدرسه در جهت ارتقاء سطح بهداشت مدارس.
10.     نظارت و کنترل مستمر و مداوم از فعالیتهای بهداشت مدارس.
11.     غربالگری دانش آموزان بصورت سالیانه
*  درمراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت کاردانان وبهورزان عهده دارامور مربوط به آموزش,معاینات دانش آموزان وارسال آمارمی باشند.
طرحهای در حال اجراء در واحد بهداشت مدارس:
-طرح آهن یاری
-طرح پدیکلوزیس
-طرح شیر
-طرح بلوغ
-طرح مدارس مروج سلامت
*در سال تحصیلی جاری شهرستان پاسارگاد پایلوت طرح بسته خدمت دانش آموزان بود که این طرح جهت 25درصد دانش آموزان گروه هدف در حال اجراء می باشد.
 
پرسنل واحد:
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
1
مرجان منوریان
کارشناس تغذیه
مسوول واحد
 
 
     
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-11-18 12:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ