واحد آمار

 

 

 

معرفی  واحد :

در عصر حاضر کسی نمی تواند منکر این واقعیت باشد که آمار نقشی لاینفک در زندگی روزمره ما بازی می کند .آمار به عنوان پایه یک روش و راه مؤثر در بررسی مسائل موجود ، در بسیاری از زمینه های علمی از جمله پزشکی ، به کار گرفته می شود .

در دانش امروزی ، معمولا" سعی می شود که اطلاعات موجود در یک زمینه خاص در قالب اعداد نمایش داده شود تا به هنگام تجزیه و تحلیل اطلاعات فهم بهتری از پدیده مورد مطالعه بدست آمده و امکان مقایسه فراهم گردد .

در یک جمله آمار مجموعه ای از روشهای جمع آوری ، تهیه، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات است که برای کسب یک نتیجه به خدمت گرفته می شوند .

در علم پزشکی نیز متناسب با سایر علوم ، آمار نقش مهمی ایفاء می کند . جهت پیشبرد اهدافی چون کاهش میزان مرگ در جامعه ، افزایش سلامت جامعه ، افزایش برنامه های تنظیم خانواده و .... در اولین قدم نیاز به اطلاعات عددی از هر کدام داریم که این امر با کمک آمار میسر می شود . این امر بویژه در مراکز بهداشتی درمانی که از اصلی ترین مراکز تأمین سلامت و پویایی جامعه می باشند بیشتر احساس می گردد و به اهمیت آن می افزاید بر این اساس اصلی ترین وظیفه واحد آمار جمع آوری همه ماهه اطلاعات آماری از سطح خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی ، بررسی و جمع بندی فرمهای آماری و فرستادن آمار به مقاطع بالاتر می باشد .

 

وظایف واحد آمار :

 

-   تهیه کتابچه و فرمهای خام آماری در طول سال به کلیه پرسنل مربوطه  جهت تهیه آمارهای مربوطه .

-   جمع آوری آمارها به صورت ماهیانه از مراکز با محاسبه نمره آماری بر اساس میزان صحت و دقت در آرائه اطلاعات.

-   نظارت بر تهیه و محاسبه شاخصهای بهداشتی گروه الف و ب به صورت فصلی .

-    نظارت بر تهیه و محاسبه شاخصهای بهداشتی پوستر شاخصها به صورت فصلی .

-    تهیه شاخصهای عملکرد شهرستان در پایان سال و آماده سازی کتابچه عملکرد شهرستان .    

-    تجزیه و تحلیل و بررسی شاخصهای بهداشتی مختلف به تفکیک واحدهای ستادی در طی سال بر حسب زمان آماده شدن آنها .

-    ارائه اطلاعات آماری به متقاضیان اطلاعات .

-   مدیریت تکمیل و ثبت صحیح زیجهای حیاتی و محاسبه شاخصهای مربوطه .

-    شرکت در گروه نظارت شهرستان جهت ارزیابی فعالیتهای خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی در زمینه آمار .  

-   اجرا و کمک درانجام طرحهای تحقیقاتی . 

-   تهیه جداول جمعیتی شهرستان به تفکیک مناطق سکونت در ابتدای هر سال .

 

 

 

پرسنل واحد:
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
1
مریم شیفته مهر
کاردان بهداشت محیط
مسئول واحد

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-11-25 10:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ