شرح وظايف خانه هاي بهداشت در آموزش سلامت : 

    مشخص نمودن مسایل و مشکلات بهداشتی روستای اصلی و قمر

    تعیین اولویت های بهداشتی

    برنامه ریزی آموزشی در راستای اولویت های بهداشتی

     تهیه جدول زمان بندی شده آموزشی (گانت )

     آشنایی با شیوه های مختلف آموزش و اجرای برنامه های آموزشی با توجه به گروه مخاطب

     تشکیل گروههای رسمی و غیر رسمی جهت آموزش ها

    جلب مشارکتهای مردمی برای فعالیت های بهداشتی

    تشکیل شوراهای بهداشتی با افراد کلیدی روستا

    پیگیری موارد مصوب در صورت جلسات شوراهای بهداشتی محل

    توزیع صحیح نشریات آموزشی ( پمفلت و تراکت ) به مردم منطقه با توجه به گروه مخاطب و استفاده صحیح از رسانه های کمک آموزشی در اجرای آموزش 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-11-15 9:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ