واحد روابط عمومی:

اهم شرح وظایف :

1- اخذ نظريات، پيشنهادات و انتقادات و انتقال آن به مديريت .

2- انعكاس خدمت انجام شده توسط سازمان به مردم .

3- شركت در مراسمهاي فرهنگي و مذهبي .

4- برگزاري مراسمهاي مذهبي ، فرهنگي ، اداري.

5- تهيه تراكت و پلاكارد به مناسبتهاي مختلف.

6- تهيه بيلان كار واحد هاي مختلف و ارائه به مردم .

7- همكاري و هماهنگي بين بخشي با ادارات مختلف .

8- رسانيدن نقطه نظرات مردم به مسئولين.

9- انعكاس اخبار و اطلاعيه ها به رسانه هاي جمعي.

10- جلب مشاركتهاي مردمي با تشكيل جلسات مردمي و خيرين .

11- انجام سايرامورمربوطه طبق نظرمقام مافوق.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-2 7:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ