واحد تلفنخانه:

اهم شرح وظایف :

1- برقراري ارتباط تلفنی (داخلي و خارجي )كاركنان.

2- مراقبت در طرز كار دستگاه مركزي تلفن و صفحه كليد و تنظيف و سرويس وسايل و ادوات مربوطه .

3- رعايت ادب و نزاكت و خونسردي در مكالمات تلفني.

4- عندالزوم انجام ساير امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-2 7:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ