واحد نیروی انسانی:

 

فعاليتهاي جاري : 

  •        مراقبت در حسن اجراي قوانين و مقررات استخدامي در سطح  مرکز .
  •        پاسخگويي به سئوالات استخدامي مراجعين و كاركنان .
  •      صدور احكام استخدام،انتصاب، ترفيع ، فوق العاده ها و تغيير ضريب  حقوق و ارتقاء گروه استخدامي كاركنان رسمي ، پيماني و خريد خدمت برابر مقررات .
  •      صدور احكام انتقال،ماموريت، مرخصي بدون حقوق، تعليق، بر كناري و خروج از خدمت و ثبت مرخصي هاي استحقاقي ، استعلاجي ، بدون حقوق .
  •       انجام امور بازنشستگان، موظفين، وراث آنان و از كار افتادگان .
  •        نظارت بر نگهداري پرونده هاي استخدامي كاركنان بازنشسته و تهيه و تنظيم آمارهاي مربوطه  .
  •      نظارت بر ورود و خروج ،غيبت و حضور كاركنان .
  •       انجام ساير وظائف مربوطه شغلی طبق نظر مقام مافوق .
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-1 22:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ