ام : اسماعیل
نام خانوادگي : یار محمدی

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد

 شرح وظایف پست سازمانی رئیس مرکز بهداشت شهرستان پاسارگاد 

· جمع آوری ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برنامه های مختلف بهداشتی ، آمارهای حیاتی و فعالیت واحدهای بهداشتی شهرستان به منظور تدوین برنامه های محلی و گزارش های لازم

· شناخت و دسته بندی مسایل بهداشتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه ها

· بررسی و شناخت اپیدمیولوژیک بیماریهای بومی و اپیدمیها

· تهیه و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه های کشوری خدمات بهداشتی برای واحدهای تابعه

· برنامه ریزی ، گسترش و تغییرات واحدهای بهداشتی متناسب با تغییرات جمعیتی و تامین و تسهیل دسترسی اقشار جامعه به خدمات بهداشتی

· تدارکات و پشتیبانی فنی ، اداری و مالی از مراکز بهداشتی ، درمانی پایگاه ها و خانه های بهداشت تابعه

· مشارکت در برنامه ریزیها و اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر که در واحدهای بهداشتی برگزار می شود

· تدوین و اجرای پژوهش های کاربردی در زمینه مسایل بهداشتی منطقه

· اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه مسایل بهداشتی منطقه

· اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه روشهای نوین ، کاربرد ابزارهای جدید و ادغام خدمات

· جمع آوری و بررسی گزارش فعالیت مراکز بهداشتی درمانی تابعه و ابلاغ نتایج به آنها و تهیه گزارش برای ارگانها و مقامهای بالاتر

· تدوین ، اجرا و مشارکت دراجرای برنامه های آموزش بدو خدمت و حین خدمت پرسنل بخش بهداشتی شهرستان

· برآورد اعتبارات مورد نیاز برنامه ها و تدوین بودجه سالانه و اجرای بودجه مصوب

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-1 23:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ