شماره های  مستقیم

ردیف

نام قسمت

شماره تماس

  

شماره فاكس

1

مرکز تلفن

4356390

  

43563322

43563991

43563992

4356393

2

ریاست و مدیریت

43563500

  

43563322

3درمانگاه علی آباد43566356  _
4پایگاه بهداشتی 43563377  _
5شماره تلفن های مرکز بهداشت 43566053
43566075
43566064
   
6بهداشت محیط- بهداشت خانواده مرکز بهداشت 43566064  4356

7

درمانگاه مادرسلیمان 

43582126

  

_کدشهرستان:071

شماره تلفن های داخلی 

نام واحد

داخلی

 

 

 

تلفنخانه

201

 

ریاست

262

 

مدیریت

317

 

منشی ریاست

263

 

درآمد

322

 

مسئول درآمد (آقای حسنی )

313

 

دبیر خانه

263

 

حسابداری ترخیص

322

 

دارو خانه

233

 

دفتر پرستاری

294-219

 

آزمایشگاه

315

 

رادیولوژی

 

رادیولوژی

266

 

اتفاقات

 

اورژانس بستری

216

 

نگهبانی اورژانس

212

 

درمانگاه

 

درمانگاه تخصصی

305

 

طبقه دوم - ساختمان

 

اتاق عمل

277-267

 

اتاق استریل (CSSD)

235

 

طبقه دو - ساختمان

 

جراحی عمومی

241

 

بخش  CCU

280

 

طبقه دوم  - ساختمان

 

اطفال

241

 

داخلی

241

 

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-29 11:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ