برنامه حضور پزشکان و متخصصان در واحدهای زیرمجموعه شبکه بهداشت پاسارگاد
مرکز خدمات جامعه سلامت روستایی  علی آباد

نام پزشک

تخصص

شیفت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

دکترعبدالرضائی

عمومی

صبح

*

*

*

*

*

*

 

دکتر عبدالرضایی  

عمومی

صبح

*

*

*

*

*

*

 

دکتر عبدالرضایی  

عمومی

صبح

*

*

*

*

*

*

 

دکتر عبدالرضائی  

عمومی

صبح

*

*

*

*

*

*

 

دکتر عبدالرضائی  

عمومی

صبح

*

*

*

*

*

*

ندا مهرآسا

دندانپزشک

صبح

*

-

*

-

*

*

 

 

مرکز خدمات جامعه سلامت روستایی مادرسلیمان

نام پزشک

تخصص

شیفت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

معصومه کاظمی

عمومی

صبح

*

*

*

*

*

*

ندا مهرآسا

دندانپزشک

صبح

-

*

_

*

_

_

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-22 7:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ