برنامه حضور پزشکان و متخصصان در واحدهای زیرمجموعه شبکه بهداشت پاسارگاد


اردیبهشت  ماه 1396

مرکز خدمات جامعه سلامت روستایی  علی آباد

نام پزشک

تخصص

شیفت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

دکتر فاطمه  کورش نیا

دکترعبدالرضائی

عمومی

صبح

*

*

*

*

*

*

دکتر فاطمه  کورش نیا

دکتر عبدالرضایی  

عمومی

صبح

*

*

*

*

*

*

دکتر فاطمه  کورش نیا

دکتر عبدالرضایی  

عمومی

صبح

*

*

*

*

*

*

دکتر فاطمه  کورش نیا

دکتر عبدالرضائی  

عمومی

صبح

*

*

*

*

*

*

دکتر فاطمه  کورش نیا

دکتر عبدالرضائی  

عمومی

صبح

*

*

*

*

*

*

ندا مهرآسا

دندانپزشک

صبح

*

__-_

*

-

*

*

 

 

مرکز خدمات جامعه سلامت روستایی مادرسلیمان

نام پزشک

تخصص

شیفت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

معصومه کاظمی

عمومی

صبح

*

*

*

*

*

*

ندا مهرآسا

دندانپزشک

صبح

-

__*_

_

*

_

_

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-9 4:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ