بسمه تعالي
شبكه بهداشت و درمان شهرستان پاسارگاد

پایگاه بهداتشی شهرستان پاسارگاد


 


آدرس: شهرستان پاسارگاد- سعادت شهر - خیابان شهید باقری پایگاه بهداتشی 
 

شماره تلفن: 43563377-071
 

 
واحدهای مستقر و خدمات قابل ارائه در مرکز:

واکسیناسیون،
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-2-18 9:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ