مسئول فنی محترم لطفافرم ارزشيابي را به همراه مستندات حداكثر تا تاريخ 15/11/92 به شبكه ارسال نماييد 


 
دانلود فايل ارزشيابي

فايل 2

تاريخ به روز رساني 2/10/92

 كليه واحد هاي توليدي موظفند نسبت به ارائه CDالكترونيك شركت به شبكه پاسارگادتاتاريخ 10/05/1392اقدام نماييند .شايان ذكراست پس از هر بار صدور يا تمديد پروانه ساخت وبهربرداري ويا تغيير خطوط و...............بايد پرونده الكترونيك به روز شود .

فايل هاي لازم :كليه پروانههاي ساخت بهره برداري صنايع /جهاد -بهره برداري بهداشت -روزنامه رسمي ثبت تغييرات شركت- روزنامه رسمي ثبت نام تجاري- تصديق نام تجاري -(هر فايل با حجم 500كيلوبايت .)

(به ازاي هر خط توليد 3عدد عكس (سالن توليد -انبار -آزمايشگاه ) 500كيلو بايت به ازاي هر خط تولد 30 ثانيه فيلم :(حداقل حجم را داشته باشد. )

1-کنترل خطوط تولید وپایش مخاطرات HACCPباید بصورت مستند انجام ونتایج جهت بررسی بازرسان غذا ودارو در محل مناسب بایگانی گردد.


2-کلیه کارخانه ها تولیدی منطقه به استثنای کارخانه گروه Aنسبت به تکمیل خود ارزیابی PRPتاپایان مردادماه اقدام وفرم های مربوطه را به شبکه تحویل نمایند .3-مسئولین فنی موظفند در پایان هر ماه نتایج آزمون های محصول وآب رابه صورت مکتوب به شبکه ارسال نمایند درضمن نتایج بانامه مدیر عامل ودر سربرگ رسمی شرکت ارسال گردد.همچنین مسئول فنی باید نسبت به درج نوع و وزن ظروف محصول اقدام نمایید .تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-8 8:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ