فرمهای مورد نیاز بیماران.........کلیک کنید
Adobe-Acrobat-icon.png]فرم برائت نامه و رضایت نامه مریض                 دانلود

Adobe-Acrobat-icon.png]فرم طرح شکایت از پرسنل و کادر درمانی         دانلود


      فرم الکترونیکی طرح تکریم ارباب رجوع              کلیک کنید


      فرم الکترونیکی طرح شکایت                          کلیک کنیدفرمهای مورد نیاز کارکنان........کلیک کنید
Adobe-Acrobat-icon.png] فرم مرخصی ساعتی          دانلود


Adobe-Acrobat-icon.png] فرم درخواست مرخصی       دانلود   


Adobe-Acrobat-icon.png] فرم ماموریت                    دانلود

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-12 5:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ