ارتقا رتبه

استخدام

انبارگردانی

پیام کوتاه

شناسه اینترنت

فرآبند ارتقا رتبه

فرآیند ارسال و دریافت پیام کوتاه در سامانه پیام کوتاه

فرایند استخدام

فرآیند انبار گردانی

فرآیند ایجاد شناسه اینترنت و ایمیل اداری

فرآیند بایگانی کردن مرخصی های روزانه و استعلاجی

فرآیند بایگانی کردن نامه ها در اتوماسیون اداری

فرآیند بایگانی نامه ها

فرآیند تایپ نامه های

فرآیند تشکیل پرونده پرسنل بازنشسته

فرایند تعمیرات تاسیساتی

فرآیند تنظیم سند و تحویل به امور مالی

فرآیند تنظیم سند

فرآیند خرید سخت افزار

فرآیند خرید کالا

فرآیند خرید نرم افزار

فرآیند صدور قبض انبار

فرآیند مراحل تحویل کالا از انبار به مراکز و واحدها

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-27 7:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ